Hướng dẫn của Nhà bán lẻ về Tuân thủ Đạo luật Người khuyết tật của Người Mỹ

Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) đã có gần 30 năm. Mặc dù hầu như không có lĩnh vực kinh doanh nào của Mỹ vẫn còn nguyên vẹn bởi luật pháp mang tính bước ngoặt, nhưng các nhà bán lẻ đặc biệt phải cẩn thận về cách họ tuân thủ nó. Phục vụ công chúng có nghĩa là làm hài lòng tất cả mọi người - bất kể giới hạn về thể chất của họ. Thậm chí … Continue reading A Retailer’s Guide to Compliance with Americans with Disabilities Act