Danh sách kiểm tra phòng cháy chữa cháy

Sử dụng Danh sách kiểm tra phòng cháy chữa cháy mẫu này để tạo hoặc cập nhật chương trình phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm bán lẻ của bạn. Mặc dù các tình huống riêng lẻ có thể khác nhau nhưng danh sách kiểm tra mẫu sau đây nêu chi tiết các vấn đề cụ thể có thể được đưa vào danh sách kiểm tra kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Phương pháp: Danh sách kiểm tra này được tổng hợp từ một số nguồn và được kiểm duyệt bằng cách sử dụng nghiên cứu trong ngành. Ngọn lửa … Continue reading Fire Protection Checklist