Sảnh khách sạn và các khu vực chung

Ngành khách sạn là ngành khách sạn “trải nghiệm” tinh túy. Vì lý do này, điều cần thiết đối với một khách sạn là phải tạo ấn tượng tích cực đầu tiên trước khi khách nhận phòng. Sử dụng danh sách kiểm tra khách sạn có thể giúp đảm bảo bãi đậu xe, sảnh đợi và các khu vực chung của khách sạn đạt tiêu chuẩn. Ấn tượng đầu tiên quan trọng. Vào tháng 2 năm 2020 Travel Media Group đã phân tích… Continue reading Hotel Lobby and Common Areas Checklist

Danh sách kiểm tra an ninh và an toàn khách sạn

Sử dụng Danh sách kiểm tra An toàn và An ninh Khách sạn mẫu này để tạo hoặc cập nhật chương trình kiểm tra trên các khách sạn của bạn. Việc đặt câu hỏi về sự an toàn của tài sản khách sạn có thể làm hỏng thương hiệu và khiến khách tránh xa. Dưới đây là danh sách các tiêu chí để kiểm tra độ an toàn của tài sản khách sạn của bạn. Phương pháp luận: Danh sách kiểm tra này được biên soạn từ một số… Continue reading Hotel Safety and Security Checklist