Danh sách kiểm tra nhà thuốc

Danh sách Kiểm tra Nhà thuốc giúp đảm bảo các cửa hàng có hệ thống phù hợp để tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn. Một số thông tin dưới đây đến từ văn phòng chuyên gia của Bang New York và được đưa vào đây trong trường hợp thông tin bị di chuyển hoặc xóa khỏi trang web của họ. Mặt bằng Khu vực đã đăng ký… Continue reading Pharmacy Inspection Checklist