Kế hoạch hành động kiểm toán bán lẻ là gì?

Kế hoạch hành động là gì? Khi người quản lý khu vực đi dạo một cửa hàng / địa điểm như một phần của cuộc kiểm toán bán lẻ, cô ấy nhất định phải tìm ra các vấn đề. Ngay cả những người điều hành giỏi nhất và siêng năng nhất cũng thỉnh thoảng mắc sai lầm. Tiêu chuẩn thương hiệu tồn tại vì một lý do: chúng bảo vệ thương hiệu và làm cho các địa điểm trở nên hấp dẫn hơn đối với khách và mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Các … Continue reading What is a Retail Audit Action Plan?

Đừng đổ mồ hôi cho điểm số, hãy nắm bắt cơ hội

Việc chấm điểm một cửa hàng so với các tiêu chuẩn thương hiệu có thể khiến người nhận quyền hoặc người quản lý cửa hàng phản ứng tích cực về mặt cảm xúc. Hầu hết các nhà điều hành / bên nhận quyền tự hào về công việc của họ và có thể phải vật lộn với điểm số chuyến thăm đáng thất vọng và sự hướng dẫn của người quản lý cấp huyện. Người quản lý huyện quá khắc nghiệt hay không công bằng? Cửa hàng của tôi có thực sự thiếu một số lĩnh vực nhất định như điểm số của lượt ghé thăm,… Continue reading Don’t Sweat the Score, Seize the Opportunity