Danh sách kiểm tra phòng vệ sinh

Sử dụng Danh sách Kiểm tra Phòng vệ sinh mẫu này để kiểm tra các phòng vệ sinh thương mại của bạn và đảm bảo chúng hoạt động bình thường và không gây khó chịu cho khách hàng. Để biết cụ thể về việc vệ sinh phòng tắm, hãy tham khảo Danh sách kiểm tra việc làm sạch phòng vệ sinh thương mại. Phòng vệ sinh chung Cửa và tay cầm của phòng vệ sinh có sạch sẽ và được sửa chữa tốt không? Nội thất của phòng vệ sinh có sạch sẽ ngay từ ấn tượng đầu tiên không? Các … Continue reading Washroom Inspection Checklist