Tại sao lại lưu trữ vấn đề thực thi

Tất cả chúng ta đều đã nghe nói "bán lẻ là chi tiết" Hãy cùng tìm hiểu điều đó có nghĩa là gì và tại sao việc thực thi lại quan trọng như vậy. Tầm nhìn so với thực tế Tầm nhìn là những gì trụ sở chính hình dung. Tầm nhìn hy vọng sẽ triển khai các sáng kiến kinh doanh và các chương trình theo mùa để tạo ra một kết quả nhất định như doanh số bán hàng cao hơn, chi phí thấp hơn và / hoặc sự hài lòng của khách hàng cao hơn. Tầm nhìn … Continue reading Why Store Execution Matters

Quan niệm sai lầm về Tiêu chuẩn thương hiệu

Hãy hoàn toàn trung thực. Các đại lý nhượng quyền, cửa hàng và địa điểm của bạn có thực sự đạt tiêu chuẩn thương hiệu hàng đầu không? Một cuộc khảo sát của Mạng lưới triển khai tại cửa hàng đã tìm cách xác định khía cạnh của vấn đề này, cụ thể là vấn đề bán hàng và hỏi các chuyên gia bán lẻ cách họ đo lường hiệu suất của hoạt động bán hàng tại cửa hàng. 28% trong số những người được khảo sát trả lời rằng họ “đưa ra giả định… Continue reading Misconceptions about Brand Standards