4 Mối quan tâm của người tiêu dùng thúc đẩy quyết định mua hàng cho mùa hè trong thời đại sôi động

Công bằng mà nói, rất nhiều điều đã xảy ra kể từ đầu năm 2020. Người tiêu dùng đang phản ứng với các sự kiện gần đây bằng cách đặt lại các ưu tiên và thay đổi hành vi của họ. Tuy nhiên, như chúng tôi đã lưu ý trong một blog trước đó, nhiều thay đổi trong số này đã được thực hiện. Tâm trí của người tiêu dùng là gì? Chúng tôi đã xác định được 4 mối quan tâm của người tiêu dùng… Continue reading 4 Consumer Concerns Driving Purchasing Decisions for Summer in the Covid Age