Danh sách kiểm tra COVID-19 cho Bán lẻ và Khách sạn

Các ngành công nghiệp đối mặt với khách hàng trên toàn thế giới đang phải vật lộn với tác động của coronavirus COVID-19. Việc triển khai Danh sách kiểm tra Coronavirus (COVID-19) giúp các đối tác tuyến đầu trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn có thông tin cập nhật về COVID-19 và tuân theo các quy trình thích hợp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. LƯU Ý QUAN TRỌNG CHO NGƯỜI ĐỌC: Danh sách kiểm tra này được biên soạn bởi các tổ chức phi y tế… Continue reading COVID-19 Checklist for Retail and Hospitality