nhân viên cao cấp

Làm thế nào để ngăn ngừa lỗi của con người trong bán lẻ

Cụm từ cổ điển “quỷ ám trong từng chi tiết” rất đúng trong thế giới bán lẻ. Một cửa hàng bán lẻ nhìn bề ngoài có thể đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên, quản lý cửa hàng và các cộng sự liên tục tung hứng nhiều bộ phận chuyển động. Từ việc theo dõi mức tồn kho đến nhập dữ liệu khách hàng, có rất nhiều chi tiết cần quản lý… Continue reading How to Prevent Human Errors in Retail

5 lời khuyên để giảm sự co lại trong bán lẻ

Thu hẹp là một mối đe dọa thực sự đối với thành công bán lẻ. Mỗi năm, các doanh nghiệp trên toàn cầu mất khoảng $100 tỷ để thu nhỏ, và tỷ lệ thu hẹp trung bình là 1.44% ở Mỹ khiến các nhà bán lẻ Mỹ mất $48,8 tỷ mỗi năm. Đó là rất nhiều tiền để lại trên bàn! Điều này có nghĩa là thực hiện các phương pháp để giảm sự thu hẹp trong bán lẻ… Continue reading 5 Tips to Reduce Shrink in Retail

Phòng ngừa tổn thất: Hướng dẫn toàn diện cho các nhà bán lẻ

Phòng ngừa tổn thất này: Hướng dẫn toàn diện cho các nhà bán lẻ nhận ra rằng việc ngăn ngừa tổn thất là một thách thức rất thực tế đối với các nhà bán lẻ. Co ngót là một vấn đề khiến các nhà bán lẻ tiêu tốn hàng tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang sử dụng các công cụ và công nghệ để ngăn chặn sự thu hẹp ngày càng ít hơn. Sự mất mát liên quan đến việc thu hẹp có hai lần: Bạn mất vốn… Continue reading Loss Prevention: A Comprehensive Guide for Retailers