Nhân viên thực hiện chính sách thay đổi đối với nước rửa tay

Nghiên cứu điển hình: Chính sách cập nhật của Nhóm C-Store tại hơn 700 địa điểm như thế nào

Bán lẻ luôn phát triển nhanh chóng, nhưng với sự bùng phát của COVID-19, các doanh nghiệp cần phải điều chỉnh hoạt động và các chính sách về sức khỏe và an toàn của mình hàng ngày (đôi khi hàng giờ). Ban quản lý có trách nhiệm thông báo nhanh những thay đổi về chính sách và các phương pháp hay nhất trong các cửa hàng của họ. Điều quan trọng là nhân viên phải làm việc với thông tin cập nhật nhất để giữ cho mình… Continue reading Case Study: How a C-Store Group Updated Policies at 700+ Locations