5 bước CPG nên thực hiện để giữ trải nghiệm thương hiệu gắn kết trên nhiều biểu ngữ bán lẻ

Thương hiệu phải được ưu tiên đối với bất kỳ CPG nào. Một thương hiệu hấp dẫn thu hút những người tuyệt vời đến với công ty của bạn, thúc đẩy lòng trung thành và tăng doanh số bán hàng. Quảng cáo trải nghiệm thương hiệu mạnh tương đối dễ dàng khi bạn đang gọi điện. Ví dụ: nếu bạn đang điều hành cửa hàng bán lẻ hoặc trang web của riêng mình, thì công ty của bạn đang ở vị trí lái xe, vì vậy bạn… Continue reading 5 Steps CPGs Should Take to Keep a Cohesive Brand Experience Across Multiple Retail Banners