5 Mẹo để Giúp Trạm Phân phối Cần sa của Bạn Tuân thủ

Trong khi các quy định xung quanh việc bán lẻ cần sa ở Canada vẫn đang được hoàn thiện, chúng ta biết một điều: ngành công nghiệp này đang bùng nổ. Theo Tài khoản Kinh tế Cần sa, "Vào năm 2017, khoảng 4,9 triệu người Canada từ 15 đến 64 tuổi đã chi khoảng $5,7 tỷ vào cần sa cho các mục đích y tế và phi y tế. Con số này tương đương với khoảng… Continue reading 5 Tips to Help Your Cannabis Dispensary Stay Compliant

Danh sách kiểm tra bán lẻ cần sa

Danh sách kiểm tra bán lẻ cần sa đảm bảo rằng các trạm phân phối của bạn có các quy trình và hệ thống phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, cộng đồng và sức khỏe và an toàn. Các quy định khác nhau giữa các bang của Hoa Kỳ và các tỉnh của Canada. Vì vậy, danh sách kiểm tra này nhằm giúp bạn bắt đầu xây dựng một bộ sưu tập cốt lõi gồm các khu vực quan trọng cần kiểm tra… Continue reading Cannabis Retail Checklist

Cần sa và bán lẻ: Sự thật thú vị và xu hướng mới nổi

Bán lẻ đang bùng nổ với động lực các công ty nhảy vào tạo ra một thị trường ngách cho mình trong thị trường cần sa mới nổi. Khi cần sa trở nên được chấp nhận rộng rãi hơn nhờ hợp pháp hóa, thị trường sẽ tiếp tục bùng nổ với các sản phẩm mới. Dưới đây là các xu hướng ảnh hưởng đến cần sa và bán lẻ. Cần sa Edibles và Bán lẻ Ảnh tín dụng: Shutterstock Mặc dù cần sa edibles… Continue reading Cannabis and Retail: Interesting Facts and Emerging Trends