Danh sách kiểm tra thiết bị cho nhà bếp thương mại

Để hỗ trợ các nhà bán lẻ đa đơn vị bắt đầu hoặc cải thiện chương trình kiểm toán bán lẻ của họ, Bindy thường xuyên xuất bản các hướng dẫn cách làm, các phương pháp hay nhất và danh sách kiểm tra. Sử dụng danh sách kiểm tra mẫu này để tạo hoặc cập nhật danh sách kiểm tra thiết bị nhà bếp thương mại trên khắp các địa điểm của bạn nhằm giữ cho nhà bếp hoạt động ở mức cao. Bảo trì phòng ngừa trên thiết bị nhà bếp giảm thiểu sự cố vỡ, tăng hiệu suất, giảm tiêu thụ điện năng và kéo dài… Continue reading Equipment Checklist for Commercial Kitchens