11 mẹo để trở thành người quản lý cửa hàng bán lẻ tốt hơn

Các nhà quản lý cửa hàng bán lẻ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong môi trường truyền thống. Khi chúng tôi chuyển từ không gian giao dịch thuần túy sang trải nghiệm thương hiệu trực tiếp, vai trò của nhân viên bán lẻ tiếp tục thay đổi. Điều quan trọng là luôn tìm cách để cải thiện với tư cách là người quản lý cửa hàng. Khi nói đến việc làm hài lòng nhân viên của bạn và… Continue reading 11 Tips to Be a Better Retail Store Manager

Là một nhà quản lý, bạn có thực sự quan trọng điều đó không?

Vì vậy, bạn đến sớm mỗi ngày và ở lại muộn. Đôi khi bạn làm việc qua đêm. Bạn làm mọi thứ bạn được yêu cầu bởi Quản lý Khu vực của bạn. Rất tiếc, bạn thậm chí còn đăng ký vào nhóm của mình vào những ngày bạn nghỉ. Bạn đang làm việc chăm chỉ để thành công, nhưng bạn vẫn thiếu doanh số bán hàng và khách hàng… Continue reading As a Manager, Are You Really That Important?

7 bước đơn giản để giúp xác định gian lận trong hoạt động đỗ xe của REIT

Các quỹ tín thác đầu tư bất động sản quy mô trung bình đến lớn dễ bị gian lận trong hoạt động đậu xe hơn các công ty bất động sản nhỏ hơn và ảnh hưởng có thể tàn phá hơn đối với lợi nhuận. Các hình thức gian lận mà chủ sở hữu và người quản lý bất động sản cần lưu ý thường thuộc bốn loại: trộm tiền mặt, trộm xác nhận (chiết khấu… Continue reading 7 Easy Steps to Help Identify Fraud in a REIT’s Parking Operations