Cách quản lý hoạt động cửa hàng từ xa

Trước đại dịch, các nhà quản lý quận đã đến thăm thực tế các cửa hàng trong quận, cụm hoặc khu vực của họ (còn gọi là kiểm tra cửa hàng, đi dạo, kiểm tra hoặc ghé thăm cửa hàng) được coi là nền tảng của các phương pháp hay nhất về vận hành cửa hàng. Khi các hạn chế đi lại được áp dụng, nhiều nhà quản lý cấp quận không thể hoặc bị giới hạn về lượng thời gian họ có thể dành cho … Continue reading How to Manage Store Operations Remotely