✔️ Danh sách kiểm tra dành cho các nhà bán lẻ rượu, bia và rượu mạnh

Sử dụng danh sách kiểm tra mẫu này dành cho các Nhà bán lẻ Rượu, Bia và Rượu mạnh để tạo hoặc cập nhật các hoạt động và chương trình bán hàng trên khắp các địa điểm bán lẻ của bạn. Danh sách kiểm tra đảm bảo rằng rượu vang, bia và rượu mạnh được mua và bán nhất quán với các tiêu chuẩn và quy định của công ty. Kiểm tra thường xuyên giúp các nhà bán lẻ và nhà phân phối chủ động và giải quyết các vấn đề trước khi chúng trở thành… Continue reading ✔️ Checklist for Wine, Beer and Spirits Retailers