Bán lẻ ở Ấn Độ: Sự thật và các xu hướng mới nổi

Dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng ở một trong những nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất thế giới đang thay đổi toàn cảnh bán lẻ ở Ấn Độ. Dưới đây là những sự thật thú vị và xu hướng định hình tương lai của ngành bán lẻ ở Ấn Độ. Thay đổi nhân khẩu học và tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người Diễn đàn Bán lẻ Ấn Độ nhận thấy có một số nguyên tắc cơ bản về kinh tế vĩ mô… Continue reading Retail in India: Facts and Emerging Trends