Danh sách kiểm tra KPI

Các Chỉ số Hiệu suất Chính là các phép đo hiệu suất giúp bạn biết liệu doanh nghiệp của mình có đạt được mục tiêu và hoạt động tối ưu hay không. Sử dụng danh sách kiểm tra KPI để giúp bạn đo lường, phát hiện và phản ứng với những sụt giảm về doanh số và lợi nhuận cũng như các khía cạnh chiến lược khác của doanh nghiệp của bạn. Dưới đây, một số Chỉ số Hiệu suất Chính mẫu để đưa vào KPI của bạn… Continue reading KPI Checklist