Cách tiếp thị thương hiệu bền vững của bạn

Cộng đồng khoa học và công chúng ngày càng quan tâm đến tương lai của môi trường. Ngày càng có nhiều người tiêu dùng phản ánh về tính bền vững trong lối sống của họ và điều này được phản ánh trong các thương hiệu mà họ ủng hộ và lựa chọn mua hàng của họ. Khi người tiêu dùng suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm môi trường, nhiều nhà bán lẻ đang áp dụng trách nhiệm hơn… Continue reading How to Market Your Sustainable Brand

Tính bền vững & Cửa hàng: Mẹo thực tế mà bạn có thể bắt đầu áp dụng ngay hôm nay

Những khách hàng có ý thức xã hội chiếm tỷ lệ ngày càng tăng trong số những người tiêu dùng - khá đơn giản - là những người mà các nhà bán lẻ không nên bỏ qua. Điều quan trọng là người bán phải hiểu và hỗ trợ đối tượng người tiêu dùng này - mục đích cuối cùng là cũng hỗ trợ các nỗ lực phát triển bền vững trong suốt chặng đường. Để giúp các nhà bán lẻ thực hiện điều này, hãy xem xét những điều dưới đây. Xác định các chiến lược tại cửa hàng nhỏ… Continue reading Sustainability & Stores: Realistic Tips You Can Begin Applying Today