Tính bền vững & Cửa hàng: Mẹo thực tế mà bạn có thể bắt đầu áp dụng ngay hôm nay

Những khách hàng có ý thức xã hội chiếm tỷ lệ ngày càng tăng trong số những người tiêu dùng - khá đơn giản - là những người mà các nhà bán lẻ không nên bỏ qua. Điều quan trọng là người bán phải hiểu và hỗ trợ đối tượng người tiêu dùng này - mục đích cuối cùng là cũng hỗ trợ các nỗ lực phát triển bền vững trong suốt chặng đường. Để giúp các nhà bán lẻ thực hiện điều này, hãy xem xét những điều dưới đây. Xác định các chiến lược tại cửa hàng nhỏ… Continue reading Sustainability & Stores: Realistic Tips You Can Begin Applying Today

Cách các nhà bán lẻ đang đáp ứng với tính bền vững (Với các ví dụ để truyền cảm hứng cho bạn)

Có rất nhiều xu hướng khi nói đến bán lẻ. Cách đây vài năm, từ “bền vững” có lẽ được coi là một giai đoạn đã qua. Nhưng đó không còn là trường hợp nữa. Khách hàng quan tâm đến tác động mà việc mua hàng của họ có trên hành tinh. Các nhà bán lẻ đang phát hiện ra rằng tính bền vững không phải là một xu hướng - nó ở đây… Continue reading How Retailers are Responding to Sustainability (With Examples to Inspire You)