Ai được hưởng lợi từ các lượt truy cập trang web?

Kiểm toán bán lẻ, ghé thăm cửa hàng và đánh giá khách sạn được chứng minh là có thể bảo vệ thương hiệu, nâng cao tiêu chuẩn thương hiệu, tăng sự hài lòng của khách hàng và giảm thiểu rủi ro trong ngành bán lẻ và khách sạn đa đơn vị. Chính xác thì các cuộc kiểm toán bán lẻ được thực hiện với Bindy sẽ mang lại lợi ích cho bạn như thế nào? Dưới đây là một số lợi ích bạn có thể mong đợi từ việc thường xuyên truy cập và kiểm tra trang web của mình bằng Bindy. … Continue reading Who Benefits from Site Visits?

5 lý do nên triển khai phần mềm thực thi bán lẻ

Việc hỏi nhà cung cấp phần mềm thực thi bán lẻ như Bindy xem bạn có cần loại phần mềm này hay không có thể giống như hỏi nhân viên bán giày xem bạn có thực sự cần giày hay không. Tuy nhiên, câu trả lời có thể làm bạn ngạc nhiên. Trường hợp kinh doanh của tự động hóa phần mềm phụ thuộc vào hoạt động của bạn cũng như rủi ro, trách nhiệm pháp lý và chi phí mà việc thực thi không nhất quán hoặc kém có thể có … Continue reading 5 Reasons to Deploy Retail Execution Software

nhân viên cao cấp

6 lý do để đo lường các tiêu chuẩn thương hiệu

Tiêu chuẩn thương hiệu trải rộng trên các lĩnh vực rộng lớn của mạng lưới bán lẻ hoặc khách sạn, bao gồm xây dựng thương hiệu, dịch vụ khách hàng, phân loại sản phẩm, nhà cung cấp ưa thích, bán hàng, vệ sinh, nhân sự, an ninh, phòng chống mất mát và phòng chống cháy nổ. Chúng chi phối cách trình bày hoạt động kinh doanh, cách hoàn thành các mục tiêu cụ thể và cách thực hiện các chương trình. Hầu hết các nhóm dựa trên nhượng quyền thương mại phải đối mặt với khách hàng, đặc biệt là ở… Continue reading 6 Reasons to Measure Brand Standards

Chi phí bán hàng không tuân thủ

Người ta thường nói rằng thành công trong lĩnh vực bán lẻ phụ thuộc vào khả năng thực hiện. Ngày nay, các nhà bán lẻ thực hiện tốt như thế nào và chi phí của việc không tuân thủ thực hiện bán hàng là bao nhiêu? Chúng tôi đã có cơ hội thảo luận về tình trạng hiện tại của việc thực thi tại cửa hàng với James Tenser, Giám đốc tại Mạng lưới triển khai tại cửa hàng. Dưới đây là một số phát hiện chính… Continue reading The Cost of Merchandising Non-Compliance