Danh sách kiểm tra khu vực bên ngoài

Các khu vực bên ngoài xung quanh cửa hàng của bạn rất quan trọng đối với ấn tượng đầu tiên! Sử dụng Danh sách kiểm tra khu vực bên ngoài để đảm bảo khu vực xung quanh cửa hàng của bạn sạch sẽ, an toàn và mời khách hàng đến cửa hàng của bạn. Danh sách Kiểm tra Khu vực Bên ngoài Mẫu này đến từ Trung tâm An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Canada và được đưa vào đây trong trường hợp… Continue reading Exterior Area Checklist