Bindy hoạt động ở đây

Bindy giúp hàng trăm nhà khai thác và hàng chục ngành công nghiệp giao tiếp và thực hiện các tiêu chuẩn thương hiệu. Chúng tôi làm việc ở nơi bạn làm. Chúng tôi giúp bạn với những gì bạn làm.

Cửa hàng tạp hóa, hàng khô, sản phẩm và thịt

Khi hoàn tất, đây là nội dung mà người đọc khác thấy hữu ích:

Bán lẻ hoa

Tiệm bánh và "lấy và đi"

Nhà hàng, QSR và dịch vụ ăn uống

Cửa hang tiện lợi

Ăn uống và sau nhà

đào tạo bán lẻ

Giao tiếp nhóm

Khách sạn và lòng hiếu khách

Spa và phòng khám

Hiệu thuốc

Bảo vệ

kho hàng và trung tâm phân phối

thương mại và hậu cần

xây dựng, xây dựng mới và chuyển đổi

bãi đậu xe

bán lẻ lốp xe và bảo dưỡng ô tô

phân phối khí

sưc khỏe va sự an toan

làm sạch và vệ sinh

an toàn cháy nổ

bán lẻ đồ nội thất

hàng tiêu dùng đóng gói

buôn bán

tiết kiệm

khả năng tiếp cận

Leave a Reply