4 Cách Giảm Đau Trong Phẫu Thuật

Bạn có bị đau mãn tính với hoạt động bán lẻ hoặc khách sạn của mình không? Nỗi đau này làm ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, tăng chi phí và gây tổn hại cho thương hiệu. Loại nỗi đau gây tổn hại về mặt tài chính, làm chậm hoạt động và khiến doanh nghiệp gặp rủi ro.

Bạn có cần sự giúp đỡ không? Đọc tiếp.

Nỗi đau: Dựa vào “lý thuyết” và những suy nghĩ viển vông.

Khi hoàn tất, đây là nội dung mà người đọc khác thấy hữu ích:

Lý thuyết là những gì trụ sở chính hình dung, về các sáng kiến kinh doanh và chương trình hoạt động, để tạo ra một kết quả nhất định như doanh số bán hàng cao hơn, chi phí thấp hơn và / hoặc sự hài lòng của khách hàng cao hơn.

Lý thuyết là dấu hiệu mới mà hoạt động tiếp thị đã phát triển, đào tạo rằng “phải được phân phối” và các tiêu chuẩn về hoạt động / buôn bán / ngăn ngừa tổn thất “cần phải tuân theo”. Lý thuyết là sự kết hợp của tất cả những thứ mà các thương hiệu bán lẻ làm việc chăm chỉ, và dành thời gian và tiền bạc đáng kể để phát triển.

Thực hành là những gì thực sự xảy ra ở cấp độ cửa hàng. Trong thực tế, biển báo không phải lúc nào cũng được treo lên, nhân viên không phải lúc nào cũng được đào tạo và các chương trình thời vụ không phải lúc nào cũng được thực hiện nhất quán và đúng hạn.

Giảm đau với thực hiện tại cửa hàng

Thực hiện tại cửa hàng dung hòa lý thuyết với thực tiễn. Việc thực hiện tại cửa hàng sẽ giúp điều đó xảy ra. Với nó, bạn có một môi trường cửa hàng thể hiện được tầm nhìn và lời hứa của thương hiệu. Không có nó, bạn sẽ mơ tưởng và có cảm giác an toàn sai lầm.

Điều khó khăn: Không phải "hiệu chỉnh" các chương trình trong cửa hàng.

Các chương trình tại cửa hàng không phát huy được hết tiềm năng của chúng nếu chúng được khởi chạy trước khi chúng được triển khai và sẵn sàng tại hiện trường.

Nhận thuốc giảm đau với sự định cỡ

Có hai khía cạnh của hiệu chuẩn: hiệu chỉnh biểu mẫu và hiệu chỉnh nhóm.

Việc hiệu chỉnh biểu mẫu đòi hỏi phải chọn, nhóm và sắp xếp thứ tự trên biểu mẫu (tập hợp các tiêu chuẩn của cửa hàng và chương trình). Các mục của biểu mẫu phải đủ rõ ràng và chi tiết đồng thời tránh lặp lại. Biểu mẫu phải cung cấp một mức độ bao quát tốt về tất cả các lĩnh vực quan tâm và được trình bày theo cách để tối ưu hóa thời gian của người quản lý học khu thực hiện chuyến thăm.

Mặc dù rất nhiều việc này có thể được thực hiện tại trụ sở chính, nhưng không có gì thay thế được thời gian “thực hành” tại hiện trường. Cho phép một nhóm các nhà quản lý cấp huyện được chọn truy cập vào biểu mẫu, ngay cả khi chưa hoàn thành, cho phép trụ sở chính điều chỉnh và hiệu chỉnh biểu mẫu với phản hồi trong thế giới thực. Ở giai đoạn này, việc sao chép không rõ ràng, các tiêu chuẩn lặp đi lặp lại hoặc thứ tự không đầy đủ được lưu ý và giải quyết.

Hiệu chỉnh nhóm là một loại hình đào tạo liên quan đến đánh giá nhằm đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá bằng thang điểm nhất quán và công bằng. Mặc dù đánh giá của người quản lý khu vực là cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của chương trình cửa hàng, nhưng tính nhất quán trong đánh giá và chấm điểm cũng quan trọng không kém.

Việc hiệu chỉnh nhóm đòi hỏi phải cung cấp cho các nhân viên vận hành sự hiểu biết chung về các tiêu chuẩn hoạt động cũng như cách đánh giá và xử lý các thiếu sót.

Nỗi đau: Cử các nhà quản lý cấp huyện đến các cửa hàng và tìm ra các vấn đề nhưng không thực sự giải quyết được chúng.

Vấn đề ghi âm tự nó không phải là một dấu chấm hết. Trên thực tế, nó có thể vừa tốn kém vừa vô ích trừ khi các thiếu sót được giải quyết. Vấn đề không phải là ghi lại các thiếu sót mà là để đóng vòng lặp khi thực hiện để các thiếu sót được chỉ định và giải quyết.

Nhận thuốc giảm đau với kế hoạch hành động

Các kế hoạch hành động là cơ hội để áp dụng các hành động khắc phục đối với các khu vực có vấn đề. Nó chỉ định một cá nhân chịu trách nhiệm khắc phục từng vấn đề (bất kỳ điều gì được quản lý khu học chánh cho là không đạt tiêu chuẩn hoặc không tuân thủ trong quá trình đánh giá) và một ngày mục tiêu để giải quyết. Bằng cách làm này, kế hoạch hành động nâng cao quyền sở hữu và trách nhiệm giải trình ở cấp cửa hàng.

Về cốt lõi, kế hoạch hành động là một phương tiện để cải tiến. Thành công trong lĩnh vực bán lẻ chủ yếu nằm ở việc thực thi. Kế hoạch hành động, theo thiết kế, thực hiện.

Nếu mỗi lĩnh vực vấn đề là một bệnh tật, thì kế hoạch hành động chính là phương pháp chữa trị. Đừng rời khỏi cửa hàng mà không có một cái!

Tìm kiếm các vấn đề về trang web là tốt. Sửa chữa chúng là tốt hơn.

Nỗi đau: các quy trình không hiệu quả.

Tăng trưởng rất khó, đôi khi rủi ro và thường tốn kém. Nó nhấn mạnh các quy trình, công cụ và nhóm của bạn. Các nhà bán lẻ không trang bị lại cuối cùng sẽ bị đình trệ, hoặc tệ hơn là sụp đổ. Động lực phát triển công ty; nó cũng có thể gửi chúng theo một vòng quay đuôi.

Nhận thuốc giảm đau với trang bị lại và tự động hóa

Để phát triển thành công từ 100 đến 500 cửa hàng, 500 đến 1.000 hoặc 1.000 đến 3.000 cửa hàng, các nhà bán lẻ tập trung vào tăng trưởng phải suy nghĩ lại… và trang bị lại.

Các nhà bán lẻ cam kết suy nghĩ lại và trang bị lại, cuối cùng sẽ phá vỡ trần kính, rào cản nhân tạo đã kìm hãm họ. Các nhà bán lẻ này trở thành khái niệm bán lẻ quốc gia và quốc tế.

Các công nghệ đám mây đã tạo ra nhiều khó khăn trong không gian thực hiện bán lẻ. Việc áp dụng các quy trình phù hợp không dành cho những nhà bán lẻ có đủ khả năng mà dành cho những người sẵn sàng biến nó thành hiện thực. Đó không phải là vấn đề về khả năng chi trả, mà là vấn đề về quyết tâm, về cam kết thực hiện tại cửa hàng.

Vì vậy, nhà bán lẻ 100 cửa hàng có thể hoạt động giống như một nhà bán lẻ 500 cửa hàng, một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Nhà bán lẻ 500 cửa hàng có thể hoạt động giống như một chuỗi 1.000 cửa hàng, kiểm soát chất lượng, vượt lên trên thủ tục giấy tờ và tập trung vào những gì thực sự quan trọng như thực hiện chương trình theo mùa, bán hàng và trải nghiệm tại cửa hàng. Nhà bán lẻ 1.000 cửa hàng có thể lập kế hoạch cho tương lai, tận dụng tự động hóa để kiểm soát chất lượng và giảm thiểu rủi ro trên quy mô lớn.

Phần mềm kiểm toán điện toán đám mây, di động và bán lẻ giúp các nhà bán lẻ và các công ty hàng tiêu dùng đóng gói phát triển. Những công nghệ này cắt giảm chi phí và hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng chiến lược như khuyến mại hàng hóa, giao tiếp tại cửa hàng và hoạt động.

CÁC NGUỒN THI CÔNG BÁN LẺ KHÁC

Tham khảo Hạng mục Thực hiện Bán lẻ để biết hướng dẫn và các phương pháp hay nhất để thực hiện các tiêu chuẩn và chương trình thương hiệu.

NGUỒN KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TRA BÁN LẺ KHÁC

Tham khảo đến Hạng mục Kiểm tra và Kiểm tra Bán lẻ để biết cách thực hiện và các phương pháp hay nhất cho việc kiểm tra và thanh tra bán lẻ.

Leave a Reply