4 Chiến lược Quản lý Thay đổi Trong Bán lẻ

Không có gì trường tồn ngoài sự thay đổi – Eraclitus

Thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong môi trường bán lẻ và khách sạn có nhịp độ phát triển nhanh chóng. Nó giúp thương hiệu luôn phù hợp, hiệu quả và có tính cạnh tranh trong mắt khách hàng. Tuy nhiên, sự thay đổi có thể khó khăn. Không phải ai cũng thích nó! Thay đổi có nghĩa là bước vào cái chưa biết.

Nó không phải theo cách này. Với quyền quy trình làm việc và các công cụ phù hợp, việc quản lý thay đổi có thể dễ dàng.

Dưới đây là một số mẹo giúp quản lý sự thay đổi. Hãy đi sâu vào.

1. Giao tiếp sớm

Khi hoàn tất, đây là nội dung mà người đọc khác thấy hữu ích:

Xác định các thành viên trong nhóm nhiệt tình với môi trường làm việc và sự thay đổi nói chung. Những cá nhân này sẽ là người ủng hộ và đại sứ cho sự thay đổi của bạn. Yêu cầu họ đích thân cung cấp tin tức về sự thay đổi cho nhóm trước.

Sau đó, hãy gửi một email toàn công ty nêu chi tiết về sự thay đổi. Khuyến khích nhân viên liên hệ với trưởng nhóm của họ nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Thứ tự rất quan trọng ở đây… Nếu bạn gửi email trước, những nhân viên có khả năng chống lại sự thay đổi nhất sẽ có quyết định trước khi cấp quản lý có cơ hội nói chuyện với họ.

Bạn không muốn họ có ảnh hưởng tiêu cực đến những người còn lại trong nhóm. Việc cung cấp tin tức một cách cá nhân sẽ giúp họ cảm thấy có giá trị và không bị gạt ra ngoài lề bởi những áp đặt và tin tức bất ngờ từ email.

Để biết thêm mẹo về giao tiếp với các nhóm cửa hàng, hãy xem các bài đăng khác của chúng tôi:

Giao tiếp, thực thi và xác minh là cách mà lòng hiếu khách tốt trở nên tuyệt vời như thế nào

2. Có kế hoạch rõ ràng

Nhân viên của bạn nên hiểu rõ ràng thay đổi bao gồm những gì. Họ phải hiểu các giai đoạn và tiến trình thực hiện và ai chịu trách nhiệm về những gì. Họ cũng phải được cho biết sự thay đổi này dự kiến sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công ty nói chung. Bạn càng cung cấp nhiều thông tin thì càng tốt.

Những câu hỏi không được trả lời hoặc không có kỳ vọng rõ ràng có thể dẫn đến những lời đàm tiếu và thông tin sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và sự ủng hộ cho sự thay đổi này trong toàn công ty.

3. Lắng nghe phản hồi

Hầu hết các thay đổi không xảy ra qua đêm. Yêu cầu trưởng nhóm kiểm tra với nhân viên sớm và thường xuyên. Tìm hiểu phần nào của kế hoạch đang hoạt động và phần nào không. Dựa trên những phản hồi, hiệu chỉnh và quy mô.

Nếu bạn là một tổ chức lớn, hãy bắt đầu quá trình này với một nhóm nhỏ các cửa hàng và khi thay đổi đã được thử nghiệm thành công, hãy triển khai nó trên các cửa hàng còn lại của bạn.

4. Sử dụng các công cụ và phần mềm hiệu quả

Tận dụng quản lý nhiệm vụ và phần mềm danh sách kiểm tra thông minh để đảm bảo các thay đổi được áp dụng đầy đủ. Các công nghệ tồn tại để hỗ trợ và xác nhận rằng các chương trình, tiêu chuẩn và chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời, tại mọi cửa hàng. Các ứng dụng này hỗ trợ quản lý thay đổi xung quanh giao tiếp, đào tạo và hoạt động của cửa hàng.

Leave a Reply