3 bước để thực hiện cửa hàng dễ dàng hơn, nhanh hơn

Bán lẻ là một ngành có tính cạnh tranh cao với tỷ suất lợi nhuận thường eo hẹp. Chỉ riêng việc quản lý hàng tồn kho, tiền thuê và chi phí lao động đã khiến lợi nhuận bán lẻ trở thành một hành động khó cân bằng vào thời điểm tốt nhất. Nhưng đó không phải là tất cả. Các nhà bán lẻ ngày nay phải thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tâm lý khách hàng, thời tiết và áp lực của thương mại điện tử. Thêm một đại dịch vào hỗn hợp và rõ ràng là tại sao các nhà bán lẻ lại khó thu được lợi nhuận như vậy.

Bảo vệ lợi nhuận chặt chẽ đó là thực thi cửa hàng. Việc thực hiện cửa hàng ngày nay phải dễ dàng, nhanh chóng và giá cả phải chăng. Dưới đây là 3 bước để thực hiện cửa hàng nhanh hơn và dễ dàng hơn cho nhà bán lẻ tinh gọn và nhanh nhẹn.

Bước 1: Tập trung

Chọn các khu vực trọng tâm. Xác định các tiêu chuẩn. Đặt mục tiêu của bạn vào việc thực hiện hoàn hảo. Việc thực thi giúp khách hàng và nhân viên của bạn an toàn, hoạt động của bạn tinh gọn và công ty khả thi về mặt tài chính. Tập trung vào những gì bạn cần đạt được và thực hiện không ngừng.

Bước 2: Số hóa

Giấy, email và Excel chậm, dễ xảy ra lỗi và lấy đi dữ liệu bạn cần để quản lý việc thực thi hiện trường. Các nhà quản lý cấp huyện và khu vực cần những công cụ tốt hơn và nhanh hơn.
Thay vào đó, hãy sử dụng ứng dụng và đám mây để tự động hóa danh sách kiểm tra, kế hoạch hành động và nhiệm vụ. Dễ dàng triển khai và xác minh các tiêu chuẩn, nhiệm vụ và hành động khắc phục đối với các cửa hàng. Nhận kết quả thời gian thực và xác minh hình ảnh.

Bước 3: Cắt giảm chi phí

Trở nên hiệu quả hơn và nhanh hơn với việc thực hiện các chương trình và tác vụ của cửa hàng, đồng thời cắt giảm chi phí. Hiệu quả không phải là điều tốt đẹp phải có; nó là thành phần bí mật của nhà bán lẻ nạc. Làm nhiều hơn với ít hơn. Tự động hóa để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

CÁC NGUỒN THỰC HIỆN Bán lẻ KHÁC

Tham khảo Hạng mục Thực hiện Bán lẻ để biết hướng dẫn và các phương pháp hay nhất để thực hiện các tiêu chuẩn và chương trình thương hiệu.

Leave a Reply