Gizli Alışveriş ve Bölge Yöneticileri

Bazıları buna yemin ediyor. Diğerleri yanına yaklaşmayacak. Gizli Alışveriş'in kesinlikle destekçileri ve karşıtları var. Bu makalede, gizli alışveriş ile bölge müdürü liderliğindeki değerlendirmeler arasındaki temel farkları gözden geçireceğiz.

Hadi dalalım.

Bölge müdürü tarafından yönetilen denetimler sürece odaklanır

İşiniz bittiğinde, diğer okuyucuların yararlı bulduğu içerikleri burada bulabilirsiniz:

Gizli alışveriş programı ve bölge müdürü denetimleri sonuçta farklı ihtiyaçlara hitap eder ve çok farklı sonuçlara sahiptir.

Bölge müdürü denetimi esas olarak “kalite güvencesi” anlamına gelir. Perakende denetim yazılımını kullanan bölge müdürü, düzenli ve uygulanabilir bir süreç. Ziyaretin doğası gereği eğitici ve önleyici olması, kuruluşun operasyonlarının verimliliğe, güvenliğe, kârlılığa ve müşteri memnuniyetine yardımcı olmasını sağlayan bir süreç olması amaçlanmaktadır.

Gizli alışverişten farklı olarak bölge müdürü ziyaretleri sorunları önleyebilir önceki bunlar oluyor. Bölge müdürü sonucu sıkı bir şekilde denetlemiyor; sürecin kendisinin başarılı bir sonuca yol açıp açmadığını kontrol ediyor.

Olumlu bir müşteri deneyimi boşlukta olmaz, operasyon makinesinin tüm parçaları ayrı ayrı ve birlikte iyi çalıştığında olur. Bölge yöneticileriniz, sahadaki strateji ve performans sağlayıcılarınızdır.

🚀 Uzman

Bu yazı bizim bir parçamız Uzman İçeriği seri. Perakende ve konaklama gibi rekabetin yüksek olduğu sektörlerde, işe hızlı bir şekilde başlamak kritik öneme sahiptir. kusursuz infaz programların ve marka standartları.
Sorunlar bulunduğunda, düzeltici eylemler atamak Konuk deneyimini etkilemeden çözülmesini sağlamak, markanın itibarıve sonuç olarak.
Tabletli bir mağazada bölge müdürü perakende denetimi

Başarılı operatörler, bölge müdürü rolünün, kendisine doğru görev verildiğinde en fazla değeri kattığını bilir: bir polis değil, bir koç.

Marka standartlarına uyum, mağaza sahibini/franchise sahibini meşgul eden bir süreçtir. Başka bir deyişle, uyumluluk sadece bir kontrol listesi değildir. Uyum, kelimeler, resimler ve veriler ile bölge müdürünün kendi yargısını kullanarak en iyi uygulamaları pekiştirmek için bir fırsattır. Bunu dış kaynak kullanamazsınız ve yapmamalısınız.

Gizemli alışveriş sonuca odaklanır

Gizli alışveriş de çok fazla değer katıyor, farklı bir değer.

Gizli alışveriş daha çok “kara kutu” örneklemesine benziyor, süreçle daha az ilgileniyor, sonuca daha çok odaklanıyor. Bu sonuç elbette çok önemli olan müşteri deneyimidir. Çok önemli ama yeterli değil.

Sitelerinize görünürlük kazandırmak, onları sorumlu kılar

Montaj hattından çıkan bitmiş ürünü sadece kontrol ederek güvenilir bir araç üretmeyi bekleyemezsiniz, baştan sona kontrol etmelisiniz.

Sorunları ortaya çıkmadan önce ele alın, operasyonlarınızın etkinliğini, mağazalarınızın standartlara uygunluğunu ve mağaza içi mağazacılık girişimlerini ölçün.

Mağaza personelinizi eğitmek, onlarla etkileşime geçmek ve sorunları önlemek, sorunları çözmeye çalışmaktan çok daha fazla zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Bir ons önleme, bir kilo tedaviye bedeldir.

Mağaza içi yürütme, bir perakendeci için temel bir yetkinliktir

Mağaza içi yürütme, bir perakendeci için temel bir yetkinliktir. Bir üçüncü şahsın elinde temel bir yetkinliği bırakmayın. Hiç kimse işi organizasyonun kendisinden daha iyi bilemez ve hiç kimse markanın kendi bölge müdürlerinden daha iyi markanın en iyi uygulamalarını paylaşmaya uygun değildir.

Bu nedenle, değer görüyorsanız gizli alışverişi kullanın, ancak olduğu gibi kabul edin: bölge müdürlerinin ziyaretlerinin yerine değil, tamamlayıcı bir içgörü kaynağı.

Sonuç olarak…

Bu, gizli alışveriş ve perakende denetimleri meselesi değil. Farklı çalışırlar, farklı amaçları ve sonuçları vardır.

Gizli alışveriş bir içgörü kaynağı olabilir ancak bölge müdürü denetimlerinin yerini alamaz. Hepsi bir araya geldiğinde kuruluşunuzu daha verimli, daha karlı hale getirecek ve üstün müşteri memnuniyeti sunma olasılığını artıracaktır.

DİĞER PERAKENDE DENETİM VE DENETİM KAYNAKLARI

Bakın Perakende Denetimleri ve Teftişleri kategorisi perakende denetimleri ve denetimleri için nasıl yapılır ve en iyi uygulamalar için.

Bir Cevap Yazın