กรณีศึกษาทางธุรกิจสำหรับการใช้รายการตรวจสอบและการตรวจสอบในการค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกของคุณมีความซับซ้อนโดยเนื้อแท้ มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้จำนวนมากและโครงสร้างต้นทุนหลายด้าน ต้นทุนขาย ค่าแรง ค่าธรรมเนียมการเช่า ค่าพลังน้ำ…ต้นทุนเหล่านี้เป็นของจริงและมีผลโดยตรงต่อผลกำไรของร้านค้า

ควบคุมต้นทุนของคุณ และหากคุณขายสินค้าที่มีความต้องการในตลาด คุณก็จะได้กำไร ง่ายในทางทฤษฎี ซับซ้อนในทางปฏิบัติ

โชคดีที่กรณีธุรกิจที่ใช้ รายการตรวจสอบอัจฉริยะ ในร้านค้าปลีก (เรียกอีกอย่างว่า การตรวจสอบการค้าปลีก) ตรงไปตรงมา มาดำดิ่งกัน

ประหยัดเกินคุ้ม

รายการตรวจสอบอัจฉริยะช่วยให้ผู้ค้าปลีกและผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานของแบรนด์ ค้นหา มอบหมาย และติดตามข้อบกพร่องในการแก้ไขปัญหา ในอุตสาหกรรมค้าปลีก ความต้องการรายการตรวจสอบและการตรวจสอบที่ชาญฉลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงาน การขายสินค้า การรักษาความปลอดภัย สุขภาพและความปลอดภัย และการป้องกันการสูญเสีย

ข้อเสนอด้านคุณค่านั้นเรียบง่ายเพราะรายการตรวจสอบที่ชาญฉลาดต้องประหยัดมากกว่าต้นทุนโดยการออกแบบ

ซึ่งทำได้โดยการประหยัดแรงงาน และความสามารถของผู้ค้าปลีกในการระงับความสูญเสียจากการขายและต้นทุนเพิ่มเติม

ลองดูกรณีการใช้งานบางกรณี

การตรวจสอบการป้องกันการสูญเสีย

หากคุณกำลังใช้แพลตฟอร์ม Smart Checklist เพื่อตรวจสอบแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการสูญเสียในร้านค้า 150 แห่งของคุณ และปัจจุบันคุณมีการหดตัว 1.8% ข้อเสนอด้านคุณค่าของคุณคือผลกระทบจากส่วนต่างสุทธิของเดลต้าจากการลดการหดตัว ซึ่งเป็นต้นทุนของแพลตฟอร์ม Smart Checklist แพลตฟอร์ม Smart Checklist ที่แข็งแกร่งควรเสียค่าใช้จ่ายเพียงเศษเสี้ยวของผลตอบแทน ซึ่งทำให้การนำเสนอคุณค่ามีความชัดเจน ลูกค้ามักจะสามารถสร้างกรณีธุรกิจที่มั่นคงและสังเกตคุณค่าที่นำเสนอโดยตรงในระหว่าง ทดลองฟรี.

การป้องกันการสูญเสีย การตรวจสอบป้องกันการโจรกรรม และการตรวจสอบ

การตรวจสอบการจัดวางสินค้า

หากคุณกำลังใช้แพลตฟอร์ม Smart Checklist เพื่อตรวจสอบแนวปฏิบัติในการขายสินค้าสำหรับโปรแกรมตามฤดูกาลที่สำคัญของคุณ โดยกังวลว่าโปรแกรมเหล่านี้จะถูกปรับใช้ไม่สอดคล้องกันและ/หรือล่าช้าในร้านค้า 700 แห่งของคุณ คิดเป็นต้นทุน 1% ในรายได้ก่อนหน้า ข้อเสนอด้านมูลค่าจะเท่ากับส่วนต่างสุทธิของเดลต้า ของยอดขายที่เพิ่มขึ้น – ต้นทุนของแพลตฟอร์ม Smart Checklist การทดลองใช้แพลตฟอร์มฟรีกับร้านค้าหลักระหว่างโปรแกรมตามฤดูกาลสามารถให้หลักฐานที่ชัดเจนว่ายอดขายเพิ่มขึ้น ก่อนและหลังรายการตรวจสอบอัจฉริยะที่ดำเนินการ

การตรวจสอบและการตรวจสอบการจัดวางสินค้า

กรณีปฏิบัติการและการใช้แรงงาน

ข้อเสนอด้านคุณค่ายังปรากฏในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ต้นทุนแรงงานสูงและเพิ่มขึ้น การขับเคลื่อนประสิทธิภาพและประสิทธิผล แสดงถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ ระบบอัตโนมัติของแพลตฟอร์มรายการตรวจสอบอัจฉริยะจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานภาคสนามและผลกำไรของร้านค้าของคุณ

ทีมงานร้านค้าปลีกในร้านค้า

แหล่งข้อมูลการตรวจสอบและการตรวจสอบการขายปลีกอื่นๆ

อ้างถึง หมวดหมู่การตรวจสอบและการตรวจสอบการขายปลีก สำหรับวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบและการตรวจสอบการขายปลีก

Leave a Reply