คู่มือสำหรับผู้ค้าปลีกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนอเมริกันที่มีความทุพพลภาพ

พระราชบัญญัติคนพิการชาวอเมริกัน (ADA) มีมาเกือบ 30 ปีแล้ว แม้ว่าจะแทบไม่มีธุรกิจอเมริกันส่วนใดที่ยังไม่ถูกแตะต้องโดยกฎหมายหลัก แต่ผู้ค้าปลีกต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตาม การให้บริการสาธารณะหมายถึงการรองรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดทางกายภาพของพวกเขา สม่ำเสมอ … Continue reading A Retailer’s Guide to Compliance with Americans with Disabilities Act