การค้าปลีกในแอฟริกา: ข้อเท็จจริงและแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวนประชากรที่เฟื่องฟู และเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การค้าปลีกของแอฟริกา ด้านล่างนี้คือข้อเท็จจริงและแนวโน้มที่น่าสนใจซึ่งกำหนดอนาคตของการค้าปลีกในแอฟริกา Durban, SA Demographics and UrbaniZation Africa มีอัตราการกลายเป็นเมืองที่เร็วที่สุดในโลก ปัจจุบันมีประชากรมากกว่า 40% อาศัยอยู่ในใจกลางเมือง ภายในปี 2030 … Continue reading Retail in Africa: Facts and Emerging Trends