มาตรฐานแบรนด์คืออะไร?

มาตรฐานของแบรนด์ครอบคลุมพื้นที่กว้างๆ ของการดำเนินงานของเครือข่ายแฟรนไชส์ รวมถึงการบริการลูกค้า การเตรียมผลิตภัณฑ์ การขายสินค้า ความสะอาด ทรัพยากรบุคคล การรักษาความปลอดภัย การป้องกันการสูญเสีย และการป้องกันอัคคีภัย พวกเขาควบคุมว่างานเฉพาะควรเสร็จสิ้นอย่างไรและผลการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จนำมาซึ่งอะไร

กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใช้กับลูกค้าโดยเฉพาะ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบริการ อาหารและการค้าปลีก เผยแพร่และแจกจ่ายมาตรฐานของแบรนด์ให้กับแฟรนไชส์และผู้ประกอบการ

ดำเนินการอย่างถูกต้อง มาตรฐานแบรนด์ทำให้แฟรนไชส์ทุกคนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์

การมองเห็นเว็บไซต์ของคุณยังทำให้พวกเขามีความรับผิดชอบอีกด้วย

แหล่งข้อมูลมาตรฐานแบรนด์อื่นๆ

อ้างถึง หมวดหมู่มาตรฐานแบรนด์ สำหรับวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับมาตรฐานแบรนด์ในการค้าปลีกและการบริการ

Leave a Reply