Berätta varför / Avbokning

Vänligen ägna en stund åt att berätta varför du säger upp Bindy. 

Vi kommer inte att skicka uppföljningsmail. Denna information hjälper oss helt enkelt att förbättra produkten och kundnöjdheten. Tack!

Vi ställer in pga(nödvändig)