✔️ Tillgänglighetschecklista för återförsäljare

En uppskattad 61 miljoner amerikaner lider av någon typ av funktionshinder. Det är viktigt att se till att dina butiker är tillgängliga för alla individer. Att använda en checklista för tillgänglighet är ett bra ställe att börja för att se vilka ansträngningar som redan finns på plats och hur du kan förbättra tillgängligheten i alla butiker.

Använd denna exempel på tillgänglighetschecklista för återförsäljare för att skapa eller uppdatera tillgänglighetsstandarder på dina återförsäljarplatser. Denna checklista kommer från ADA och ingår här om informationen flyttas eller tas bort från deras hemsida.

⭐ Checklistor

Det här inlägget är en del av vårt Checklistor serier. I mycket konkurrensutsatta branscher som detaljhandel och besöksnäring är det viktigt att komma igång med det felfritt utförande av program och varumärkesstandarder.
Vet hur man bygger en checklista för att effektivt kommunicera, utföra och verifiera väsentliga standarder och program på alla platser.
När problem upptäcks, tilldela korrigerande åtgärder för att säkerställa att de löses innan de påverkar gästupplevelsen, varumärkets rykte, och den nedersta raden.
Bonustips
Effektivt genomförande av detaljhandeln och hotellbranschen kräver först vissa komponenter kommunikation, andra uppgiftshantering, och tredje revisioner/bedömningar.
Checklista app för detaljhandel och gästfrihet

Butikens exteriör

När det är klart, här är innehåll som andra läsare tycker är användbart:
 1. Är alla tillgängliga parkeringsplatser, tillfartsgångar, trottoarramper och anslutande tillgängliga vägar fria från hinder inklusive fordon utan rätt beteckning, kundvagnar, grus, snö, lera och skräp eller lövhögar?
 2. Är ytorna på alla delar av parkeringsområdet och den tillgängliga vägen jämna och fria från stora sprickor och trasiga eller upphöjda områden?
 3. Är skyltarna för parkeringsplatserna läsbara och monterade så att de inte skyms av parkerade fordon?
 4. Är den fulla bredden (minst 3 fot) på hela den tillgängliga vägen fram till butiksingången fri från hinder?
 5. Är ytan på den tillgängliga vägen till entrén jämn och fri från stora sprickor och trasiga eller upphöjda områden?
 6. Om den tillgängliga vägen inte är huvudvägen till butiken, är vägvisningsskyltarna till den tillgängliga vägen läsbara och placerade vid huvudentrén och nyckelpunkter längs den alternativa vägen?
 7. Är alla trottoarer och gångvägar till butiksingången fria från föremål (t.ex. överhängande träd, flaggor, hängande planteringskärl) med bottenkanter som är mellan 27 och 80 tum ovanför gångvägen och sträcker sig mer än 4 tum in på rutten?
 8. Är de nedre kanterna på alla föremål som hänger över trottoarer eller gångvägar (t.ex. banderoller, ljusslingor) 80 tum eller mer ovanför rutten?
 9. Om den tillgängliga entrén inte är huvudentrén, är den då olåst under alla öppettider?
 10. Är skylten som visar människor till den tillgängliga entrén läsbar?
 11. Är den tillgängliga ingången till byggnaden fri från hinder som blockerar det fria vägg- och golvutrymmet som behövs för att öppna dörren (mellan 18 och 42 tum på dörrens spärrsida, beroende på infartsriktning och dörrsvängning)? Hinder kan vara varor, kundsittplatser eller varuautomater.
 12.  Är den fulla bredden (minst 3 fot) av hela den tillgängliga vägen in till butiken fri från hinder (som is och gropar) och snubblar?
 13. Har alla nyanställda blivit informerade om verksamhetens tillgängliga funktioner och tillgängliga kundtjänstpraxis?
 14. Är tillgängliga parkeringsplatser väl upplysta på natten?
 15. Är tillgängliga entrévägar väl upplysta på natten?

Butiksinredning

 1. Öppnas minst en dörr till butiken automatiskt?
 2. Är den fulla bredden (minst 3 fot) av hela den tillgängliga rutten genom butiken fri från hinder och snubblar?
 3. Är alla gångar in i och genom verksamheten fria från några föremål (t.ex. fribärande displayarmaturer, träd i krukor, skyltar) med bottenkanter som är mellan 27 och 80 tum ovanför gångvägen och sträcker sig mer än 4 tum in i gången?
 4. Är alla föremål som hänger över gångarna (t.ex. säsongsbelysning, visningsartiklar) 80 tum eller mer ovanför rutten?
 5. Är de tillgängliga kassagångarna och försäljningsdiskarna bemannade under alla öppettider?
 6. Är den fulla längden (minst 3 fot) på de nedsänkta diskarna i de tillgängliga kassagångarna och försäljningsdiskarna fria från varor och utrustning?
 7. Är tillgängliga produktdemonstrationsarmatur och områden (t.ex. lyssningsstationer för inspelningar, prova-på-områden för elektronik) fria från hinder som blockerar golv- eller knäfrigång?
 8. Öppnas minst en dörr ut ur butiken automatiskt?

tvättrum

 1. Är skyltarna för tillgängliga toaletter och provrum fortfarande läsbara och monterade bredvid dörrens spärrsida, 5 fot till skyltens mittlinje?
 2. Har toalettdörrarna punktskrift eller en upphöjd (taktil) han-/kvinnosymbol?
 3. Är toalettdörrarna utrustade med automatisk öppnare eller tryckknappsöppnare?
 4. Är tillgängliga offentliga toaletter, toalettbås och provrum olåsta när alla andra faciliteter är olåsta? Eller, om nycklar krävs för alla anläggningar, finns nycklarna till de tillgängliga anläggningarna tillgängliga på en tillgänglig plats?
 5. Är ingångarna till tillgängliga offentliga toaletter och provrum fria från hinder som blockerar det fria vägg- och golvutrymmet som behövs för att öppna dörren (mellan 18 och 42 tum på dörrens spärrsida, beroende på inflygningsriktning och dörrsvängning) ? Hinder kan vara lådor, hyllor eller stolar.
 6. Är det nödvändiga golv- och väggutrymmet i offentliga toaletter och provrum fritt från hinder som soptunnor, stolar eller hyllor?
 7. Är alla tillgängliga automater på de offentliga toaletterna fyllda?
 8. Kan någon som använder rullstol eller skoter nå kranarna och slå på vattnet med en hand?
 9. Finns tvättrumstillbehör och dispensrar också inom räckhåll för en person som använder rullstol eller skoter?
 10. Är dispensrarna automatiska eller lätta att använda?

Hissar

 1. Finns det några hinder som blockerar åtkomst till hiss- eller hisskontroller? Hinder kan vara sopkärl eller cigaretturnor.
 2.  Fungerar verksamhetens alla hissar och hissar?
 3. Har hissar punktskriftsknappar och förhöjda siffror för personer som är blinda eller har nedsatt syn?
 4. Är hissreglagen monterade på en bekväm höjd för en person som använder rullstol eller skoter?
 5. Har hissen en hörselsignal för att varna personer som är blinda eller har nedsatt syn?
 6. Har hissen ett visuellt signalsystem i varje hisslobby för att varna personer som är döva eller hörselskada?

Brandsäkerhet

 1. Är anställda utbildade i brandpolicy och brandsäkerhetsplan vid evakuering
  av personer med funktionsnedsättning?
 2. Nödutgångsvägar och utgångsdörrar är lätta att komma åt och kan användas av personer som använder rörelsehjälpmedel.
 3. Utgångsinstruktioner är tryckta med stor text och monterade på en lättillgänglig plats som är väl synlig.
 4. Utgångsinstruktioner är förinspelade, lätta att förstå och kan spelas över intercomsystemet i händelse av en nödsituation?
 5. Brandlarm har både visuella och ljudsignaler?

Fler checklistor för att förbättra dina hälso- och säkerhetsstandarder:

Läs också, En återförsäljarguide till efterlevnad av lagen om amerikaner med funktionshinder

Fler CHECKLISTER

Om du letar efter checklistor för att hantera din verksamhet och varumärkesstandarder har du två alternativ.

 1. Registrera dig för en gratis provversion av Bindy och få tillgång till ett bibliotek med professionellt granskade offentliga formulär som du kan använda för att granska dina platser på några sekunder.
 2. Se vår checklistor kategori med mer än 33 checklistor att hantera alla aspekter av din verksamhet.

Lämna ett svar