🚀 Mystery Shopping vs. distriktschefer

Vissa svär vid det. Andra kommer inte i närheten av det. Mystery Shopping har förvisso sina anhängare men också sina belackare. I den här artikeln går vi igenom de viktigaste skillnaderna mellan mystery shopping och distriktschefsledda bedömningar.

Låt oss dyka in.

Distriktschefsledda revisioner fokuserar på processen

Vad väntar du på?

Du vet detta. Hur du utför program och varumärkesstandarder i din detaljhandels- och besöksnäringsverksamhet är svårt att skala, oflexibelt och dyrt.
Byt till Bindy och öka din produktivitet och resultat på varje plats.

Ett mystery shopping program och distriktschefsrevisioner i slutändan tillgodose olika behov och har väldigt olika resultat.

En distriktschefsrevision innebär i huvudsak "kvalitetssäkring". Med hjälp av programvara för detaljhandelsrevision följer distriktschefen en process som är regelbunden och genomförbar. Besöket är tänkt att vara pedagogiskt och förebyggande, en process som säkerställer att organisationens verksamhet främjar effektivitet, säkerhet, lönsamhet och kundnöjdhet.

Till skillnad från mystery shopping kan distriktschefsbesök förebygga problem innan de händer. Distriktschefen inspekterar inte resultatet strikt, de kontrollerar att processen i sig bidrar till ett framgångsrikt resultat.

En positiv kundupplevelse sker inte i vakuum, det sker när alla delar av driftmaskinen fungerar individuellt och tillsammans väl. Dina distriktschefer är dina strategi- och prestationsmöjligheter på plats.

Expert är som expert gör

Distriktschef detaljhandelsrevision i en butik med en surfplatta

Framgångsrika operatörer vet att distriktschefsrollen tillför störst värde när den ges rätt mandat: en tränare, inte en polis.

Efterlevnad av varumärkesstandarder är en process som engagerar butiksägaren/franchisetagaren. Efterlevnad är med andra ord inte bara en checklista. Efterlevnad är en möjlighet att förstärka bästa praxis med hjälp av ord, bilder och data och distriktschefens eget omdöme. Du kan och bör inte lägga ut det på entreprenad.

Mystery shopping fokuserar på resultatet

Mystery shopping ger också mycket mervärde, ett annat slags värde.

Mystery shopping är mer som "black box"-sampling, mindre intresserad av processen, mer fokuserad på resultatet. Det resultatet är kundupplevelsen, vilket naturligtvis är väldigt viktigt. Mycket viktigt men inte tillräckligt.

Att få synlighet på dina webbplatser gör dem också ansvariga

Du kan inte förvänta dig att bygga ett pålitligt fordon genom att bara kontrollera den färdiga produkten när den rullar av löpande bandet, du måste kontrollera det hela tiden.

Ta itu med problem innan de inträffar, mät effektiviteten i din verksamhet, dina butikers efterlevnad av standarder och initiativ för varuexponering i butik.

Att utbilda och engagera din butikspersonal och förebygga problem är mycket mer tid och kostnadseffektivt än att springa runt och fixa dem. Ett uns av förebyggande är värt ett halvt kilo botemedel.

Utförande i butik är en kärnkompetens för en återförsäljare

Utförande i butik är en kärnkompetens för en återförsäljare. Lämna inte en kärnkompetens i händerna på en tredje part. Ingen kan verksamheten bättre än organisationen själv och ingen är bättre lämpad att dela med sig av varumärkets egna bästa praxis än varumärkets egna distriktschefer.

Så använd mystery shopping om du ser värdet i det men ta det för vad det är: en kompletterande källa till insikter, inte en ersättning för distriktschefsbesök.

Sammanfattningsvis…

Det är inte en fråga om mystery shopping kontra detaljhandelsrevisioner. De fungerar olika, har olika syften och resultat.

Mystery shopping kan vara en källa till insikter men är inte en ersättning för distriktschefsrevisioner. Tillsammans kommer de att göra din organisation mer effektiv, mer lönsam och mer sannolikt att leverera överlägsen kundnöjdhet.

ÖVRIGA REVISIONS- OCH INSPEKTIONSRESURSER

Referera till Revisioner och inspektioner för detaljhandeln för instruktioner och bästa praxis för detaljhandelsrevisioner och inspektioner.

Lämna ett svar