✔️ Checklista för återförsäljare av vin, öl och sprit

Använd den här provchecklistan för återförsäljare av vin, öl och sprit för att skapa eller uppdatera dina verksamheter och produktprogram på dina återförsäljarplatser. Checklistor säkerställer att vin, öl och sprit säljs och säljs i enlighet med företagets standarder och föreskrifter. Regelbundna revisioner hjälper återförsäljare och distributörer att vara proaktiva och ta itu med problem innan de blir stora ... Continue reading ✔️ Checklist for Wine, Beer and Spirits Retailers