Retail Apocalypse that Wasn't: Brick-and-mortar is Thriving

"Rapporterna om min död är mycket överdrivna." Det citatet som sägs vara från Mark Twain, kan också gälla detaljhandelns nuvarande tillstånd. Från rubriker de senaste åren kan du anta att försäljningen i fysiska butiker är i negativt territorium och på randen av utrotning (en fullständig detaljhandel ... Continue reading The Retail Apocalypse that Wasn’t: Brick-and-Mortar is Thriving