Checklista för sexuella trakasserier

Använd detta exempel på checklistan för sexuella trakasserier för att skapa eller uppdatera ditt program för att förebygga sexuella trakasserier på dina platser. Att ta fram en omfattande policy för sexuella trakasserier är bara det första steget för att förebygga och stoppa trakasserier på arbetsplatsen. För att någon policy för sexuella trakasserier ska vara effektiv måste policyutveckling följas av ihållande utbildning, granskning och ... Continue reading Sexual Harassment Checklist