✔️ Checklista för inspektion av tvättrum

Använd det här exemplet på checklistan för inspektion av toaletter för att inspektera dina kommersiella toaletter och säkerställa att de fungerar korrekt och inte är obehagliga för kunderna. För badrumsrengöring specifikt, se checklistan för rengöring av toaletter för kommersiella toaletter. Allmänt tvättrum Är toalettrummets dörr och handtag rena och i gott skick? Är toalettens inre ren vid första intrycket? Den … Continue reading ✔️ Washroom Inspection Checklist