Hur man förvandlar underpresterande Retail Associates till A-spelare

Dina frontlinjeanställda spelar en avgörande roll för din detaljhandels framgång. Säljare är ofta den första kontaktpunkten som shoppare har med ditt varumärke när de går in i din butik. De kan påverka en kunds humör, forma deras uppfattning och i slutändan påverka en shoppers köpbeslut. Av denna anledning behöver du… Continue reading How to Turn Underperforming Retail Associates into A-Players

3 sätt att stödja butikschefer

Butikschefer är ryggraden i din detaljhandelsverksamhet. Rätt butikschef kan göra en butik till en enorm framgång, medan fel chef kan bryta ett varumärke. Det är därför det är avgörande för huvudkontoret att införa en kultur och system för att stödja butikschefer och hjälpa dem att nå framgång. Kom ihåg, lagra... Continue reading 3 Ways to Support Retail Store Managers