Varuhandelsrevisioner: syfte, omfattning och metoder

Nittio procent av köpbesluten baseras enbart på visuellt utseende! Dessutom, medan produktföretag spenderar i genomsnitt 19% av sin budget på reklamkampanjer, utförs mindre än 40% visningar korrekt. Om du misslyckas med varuexponering, eller varuutförande, går du miste om försäljning, punkt. Använd merchandisingrevisioner för att säkerställa... Continue reading Merchandising Audits: Purpose, Scope and Methods