🚀 Hur man väljer programvara för återförsäljning och gästfrihet i 6 steg

Att presentera alternativ för detaljhandels- och hotellkunder är en del av Bindy-kulturen. Låt oss diskutera hur du kan välja rätt programvaruleverantör för webbplatsexekvering i sex steg. Metoder Eftersom vi själva är leverantörer av programvara för detaljhandelsrevision är det svårt att inte vara partisk. Av denna anledning förblir vi neutrala i den allmänna diskussionen medan ... Continue reading 🚀 How to Select Retail and Hospitality Execution Software in 6 Steps

Samlar du bara in butiksdata?

Skriv "mobil datainsamling" i din favoritsökmotor så hittar du ett stort antal leverantörer i denna kategori. Tyvärr räcker det inte med enbart datainsamling. Varför? Datainsamling är ett medel för att uppnå ett mål, inte ett mål i sig. Att fokusera på medlen gör att du går miste om fördelarna med... Continue reading Are You Just Collecting Store Data?

5 steg för att implementera ett datainsamlingsprogram för detaljhandeln

Insamling av detaljhandelsdata består av att samla in, lagra och rapportera data om butikernas tillstånd och prestanda vid en viss tidpunkt och över tid. Det här inlägget presenterar flera riktlinjer och bästa praxis för att skapa ett framgångsrikt program, särskilt i samband med detaljhandel med flera enheter. Låt oss dyka in. Steg 1: Definiera … Continue reading 5 Steps to Implementing a Retail Data Collection Program