✔️ Checklista för städning av kommersiell toalett

Använd den här checklistan för att säkerställa att toaletterna på ditt hotell, restaurang eller kommersiella anläggning förblir rena och hälsosamma för kunder och personal. För att säkerställa att dina toaletter fungerar korrekt och är trevliga för kunderna, se även checklistan för tvättrumsinspektion. Förrengöring Använd skyddsutrustning, inklusive handskar och skyddsglasögon där sprutning är inblandad. Skyltar för våta golv... Continue reading ✔️ Commercial Restroom Cleaning Checklist