🚀 Svettas inte poängen, ta tillfället i akt

Att tilldela poängvärden till inspektionsartiklar är en vanlig praxis inom detaljhandeln och hotellbranschen. Tanken är att få ett övergripande betyg för butiken och en indikation på butikens efterlevnad av ett program eller uppsättningar av standarder. Att poängsätta en butik kan dock utlösa oväntade reaktioner från franchisetagaren eller butikschefen. De flesta operatörer … Continue reading 🚀 Don’t Sweat the Score, Seize the Opportunity

Med dina ord ... Mystery Shopping fungerar inte (verkligen).

Bindy ställde nyligen en öppen fråga till en återförsäljarpublik på över 49 000 detaljhandlare: "Fungerar mystery shopping-program?" Medlemmarna svarade snabbt. Svaren är överväldigande blandade eller rent negativa på mystery shopping. Medan vissa berömde insikterna som det gav, hävdar majoriteten att mystery shopping helt enkelt inte fungerar. Låt oss dyka in. så gott som... Continue reading In Your Words…Mystery Shopping Doesn’t (Really) Work

✔️ Checklista för hotellsäkerhet och säkerhet

Använd detta exempel på checklistan för hotellsäkerhet och säkerhet för att skapa eller uppdatera ditt inspektionsprogram på dina hotell. Att ifrågasätta säkerheten för en hotellegendom kan skada varumärket och hålla gäster borta. Nedan en lista med kriterier för att kontrollera säkerheten för dina hotellfastigheter. Metod: Denna checklista har sammanställts från ett antal … Continue reading ✔️ Hotel Safety and Security Checklist