8 vanliga misstag som återförsäljare gör när de försöker belöna teammedlemmar

De flesta håller med om att belöningar och erkännandeprogram kan vara effektiva för att motivera anställda. Data från Reward Gateway visar att 90% av HR-proffs tror att dessa program hjälper till att driva affärsresultat. Dessutom fann forskning från Deloitte en hög korrelation mellan medarbetarnas erkännande och engagemang. Studien fann att organisationer som implementerar erkännande ... Continue reading 8 Common Mistakes Retail Employers Make When Trying to Reward Team Members