Hur man upprättar säkerhetsåtgärder för återförsäljare

Inom detaljhandeln kan även den minsta bristande säkerhet och säkerhet leda till katastrof. Stöld, bedrägeri och dataintrång kan sätta en rejäl buckla på din vinst... och ditt rykte. Det är därför det är viktigt att etablera butikssäkerhetsåtgärder på alla dina platser. Branschdata visar att säkerhetsproblemen i detaljhandeln inte saktar ner. Den … Continue reading How to Establish Security Measures for Retail Stores

5 steg för att implementera ett datainsamlingsprogram för detaljhandeln

Insamling av detaljhandelsdata består av att samla in, lagra och rapportera data om butikernas tillstånd och prestanda vid en viss tidpunkt och över tid. Det här inlägget presenterar flera riktlinjer och bästa praxis för att skapa ett framgångsrikt program, särskilt i samband med detaljhandel med flera enheter. Steg 1: Definiera omfattningen av... Continue reading 5 Steps to Implementing a Retail Data Collection Program

10 skäl till varför återförsäljare behöver programvara för butiksrevision

Vi kunde inte komma på en anledning till varför återförsäljare, särskilt franchisebaserade återförsäljare, använder (eller borde använda) programvara för butiksrevision, vi tänkte på tio. 1. Dina kunders och anställdas hälsa och säkerhet När du betjänar kunder är efterlevnad av standarder och regler inte bara en fråga om att skapa en positiv kundupplevelse; dina kunders och anställdas hälsa... Continue reading 10 Reasons Why Retailers Need Store Audit Software