10 skäl till varför återförsäljare behöver programvara för butiksrevision

Vi kunde inte komma på en anledning till varför återförsäljare, särskilt franchisebaserade återförsäljare, använder (eller borde använda) programvara för butiksrevision, vi tänkte på tio. 1. Dina kunders och anställdas hälsa och säkerhet När du betjänar kunder är efterlevnad av standarder och regler inte bara en fråga om att skapa en positiv kundupplevelse; dina kunders och anställdas hälsa... Continue reading 10 Reasons Why Retailers Need Store Audit Software