A Retailer's Guide to Compliance with Americans with Disabilities Act

Americans with Disabilities Act (ADA) har funnits i nästan 30 år. Även om det praktiskt taget inte finns något område av amerikansk verksamhet som har förblivit orörd av den landmärkeslagstiftningen, måste återförsäljare särskilt vara försiktiga med hur de följer den. Att tjäna allmänheten innebär att tillmötesgå alla – oavsett deras fysiska begränsningar. Även … Continue reading A Retailer’s Guide to Compliance with Americans with Disabilities Act