Förlustförebyggande checklista för parkeringsoperatörer

Förebyggande av förluster är en uppsättning policyer och procedurer utformade för att minimera stöld, bedrägeri, skadegörelse och avfall. Använd den här exempelchecklistan för förebyggande av förluster för parkeringsoperatörer för att skapa eller uppdatera ditt program för förebyggande av förluster på dina parkeringsplatser och platser. Allmänt Registreringsdatum för den senaste LP-revisionsplatsen har en nyckelkontrolllogg för ... Continue reading Loss Prevention Checklist for Parking Operators

Cannabis detaljhandelschecklista

Checklistan för återförsäljning av cannabis säkerställer att dina apotek har rätt processer och system på plats och uppfyller lagstadgade, gemenskaps- och hälso- och säkerhetsstandarder. Reglerna varierar mellan delstater i USA och kanadensiska provinser. Så den här checklistan är tänkt att hjälpa dig att komma igång med att bygga en kärnsamling av kritiska områden att inspektera i ... Continue reading Cannabis Retail Checklist

Apotekskontrollchecklista

En checklista för apoteksinspektioner hjälper till att säkerställa att butiker har rätt system på plats för att följa föreskrifter och hälso- och säkerhetsstandarder. En del av informationen nedan kommer från kontoret för yrkesmannen i delstaten New York och ingår här i fall informationen flyttas eller tas bort från deras webbplats. Lokaler Registrerat område … Continue reading Pharmacy Inspection Checklist

Checklista för auktoriserade trådlösa återförsäljare

Använd den här exempelchecklistan för att skapa eller uppdatera ditt trådlösa auktoriserade återförsäljarprogram på alla dina återförsäljarplatser. Checklistor säkerställer att auktoriserade trådlösa återförsäljare säljer och säljer i enlighet med företagets standarder och återförsäljares avtalsförpliktelser. Regelbundna revisioner hjälper återförsäljare och distributörer att vara proaktiva och ta itu med problem innan de blir stora problem. Revisioner tenderar också att minska ... Continue reading Checklist for Wireless Authorized Retailers

Lotteri återförsäljare checklista

Använd detta exempel på lotteriåterförsäljarens checklista för att skapa eller uppdatera program på dina platser. Många bensinstationer, närbutiker, livsmedelsbutiker, köpcentrumkiosker och drogaffärer säljer lotteriprodukter. Att sälja lotter och spel medför dock ett visst juridiskt och samhälleligt ansvar. En checklista för lotterihandlare säkerställer att lotter och spel säljs och säljs ... Continue reading Lottery Retailer Checklist

Checklista för sexuella trakasserier

Använd detta exempel på checklistan för sexuella trakasserier för att skapa eller uppdatera ditt program för att förebygga sexuella trakasserier på dina platser. Att ta fram en omfattande policy för sexuella trakasserier är bara det första steget för att förebygga och stoppa trakasserier på arbetsplatsen. För att någon policy för sexuella trakasserier ska vara effektiv måste policyutveckling följas av ihållande utbildning, granskning och ... Continue reading Sexual Harassment Checklist

CPG Merchandising Checklista

Använd denna exempel på CPG-varuchecklista för att skapa eller uppdatera ditt visuella merchandisingprogram på alla dina återförsäljarpartners. Hyllor Hyllor finns i lager. Inga produkthål. Det finns inga obehöriga föremål. Alla auktoriserade varor finns i lager i hyllan. Korrekt planogram som används för plats och kategori (bifoga ett foto). Antalet "facings" är lämpligt ... Continue reading CPG Merchandising Checklist

Utrustningschecklista för storkök

För att hjälpa återförsäljare med flera enheter att starta eller förbättra sitt revisionsprogram för detaljhandeln, publicerar Bindy regelbundet guider, bästa praxis och checklistor. Använd den här provchecklistan för att skapa eller uppdatera din checklista för storköksutrustning på dina platser för att hålla köken i drift på en hög nivå. Förebyggande underhåll av köksutrustning minimerar brott, ökar prestandan, minskar strömförbrukningen och förlänger … Continue reading Equipment Checklist for Commercial Kitchens

Drive-Thru checklista

Använd denna exempel på Drive-thru-checklista för att skapa eller uppdatera ditt drive-thru-inspektionsprogram på alla dina återförsäljarplatser. Du kan hämta middag, ta en kaffe, sköta dina bankärenden och, åtminstone i Las Vegas... gifta dig allt vid drive-thru! Kunder värdesätter bekvämligheten och servicehastigheten med drive-thrus. Nedan en lista med kriterier för revision... Continue reading Drive-Thru Checklist

Checklista för återförsäljare av vin, öl och sprit

Använd den här provchecklistan för återförsäljare av vin, öl och sprit för att skapa eller uppdatera dina verksamheter och produktprogram på dina återförsäljarplatser. Checklistor säkerställer att vin, öl och sprit säljs och säljs i enlighet med företagets standarder och föreskrifter. Regelbundna revisioner hjälper återförsäljare och distributörer att vara proaktiva och ta itu med problem innan de blir stora ... Continue reading Checklist for Wine, Beer and Spirits Retailers

Checklista för inspektion av tvättrum

Använd det här exemplet på checklistan för inspektion av toaletter för att inspektera dina kommersiella toaletter och säkerställa att de fungerar korrekt och inte är obehagliga för kunderna. För badrumsrengöring specifikt, se checklistan för rengöring av toaletter för kommersiella toaletter. Allmänt tvättrum Är toalettrummets dörr och handtag rena och i gott skick? Är toalettens inre ren vid första intrycket? Den … Continue reading Washroom Inspection Checklist

Brandskyddschecklista

Använd detta exempel på brandskyddschecklista för att skapa eller uppdatera ditt brandskyddsprogram på alla dina återförsäljarplatser. Även om individuella situationer varierar, beskriver följande exempelchecklista specifika frågor som kan inkluderas i en inspektionschecklista för brandskydd. Metod: Denna checklista sammanställdes från ett antal källor och modererades med hjälp av industriforskning. Elda… Continue reading Fire Protection Checklist

Checklista för hotellsäkerhet och säkerhet

Använd detta exempel på checklistan för hotellsäkerhet och säkerhet för att skapa eller uppdatera ditt inspektionsprogram på dina hotell. Att ifrågasätta säkerheten för en hotellegendom kan skada varumärket och hålla gäster borta. Nedan en lista med kriterier för att kontrollera säkerheten för dina hotellfastigheter. Metod: Denna checklista har sammanställts från ett antal … Continue reading Hotel Safety and Security Checklist

Petroleum bensinstation checklista

Använd den här provchecklistan för bensinstationer för att skapa eller uppdatera ditt inspektionsprogram på dina bensinstationer. Även om individuella situationer varierar, beskriver följande exempelchecklista specifika problem som kan inkluderas i en checklista för inspektion av bensinstation. Denna checklista kommer från Australian Department of Mines and Petroleum och ingår här om informationen flyttas eller … Continue reading Petroleum Gas Station Checklist

Checklista för förebyggande av förluster

Förebyggande av förluster är en mycket verklig utmaning för återförsäljare. Krympning är ett problem som kostar återförsäljare miljarder dollar varje år på grund av externa stölder, interna stölder och administrativa fel. Att regelbundet använda en checklista för förebyggande av förluster på dina platser säkerställer efterlevnad av policyn, förstärker utbildningen och visar att förlustförebyggande är en prioritet för ditt företag. … Continue reading Loss Prevention Checklist