Hur man implementerar tvåvägskommunikation mellan butiker och huvudkontor

Om du har butiker eller franchisetagare måste du skicka och ta emot information från butiker. Hur man gör detta effektivt är mindre självklart. Låt oss dyka in. 

Från huvudkontoret till butikerna

Huvudkontoret behöver kommunicera information till alla/några butiker, i alla/några regioner. Dessa kommunikationspaket går "nedåt" och kan användas för att tillkännage kommande säsongsprogram, initiativ i butik, produktåterkallelser och planogramändringar. Vissa är "handlingsbara" (kräver att mottagarna slutför en åtgärd) medan andra bara är informativa.

Från butik till huvudkontor

Butiker (vanligtvis franchisetagaren, chefen eller assisterande chefen) behöver ofta ställa frågor, ta upp problem eller dokumentera problem med huvudkontoret. Denna information färdas "uppåt" och är ofta handlingsbar eftersom den kräver att huvudkontoret bekräftar mottagandet, vidtar och agerar och kommunicerar resultatet tillbaka till butiken. Detta görs ofta via e-post eller genom att ringa en supportjourlinje.

Telefon och e-post är inte avsedda för detta...

Telefon- och e-postkommunikation, även om den var allmänt tillgänglig, utformades inte för att hantera dubbelriktad, handlingsbar, spårbar och rapporterbar information. De är långsamma och de skapar friktion. "Skicka och glöm" är inte hur du gör din väg till framgång. Det måste finnas ett bättre sätt.

Centraliserad tvåvägskommunikation

Lösningen är kommunikationsmjukvara som centraliserar kommunikationen och fungerar i båda riktningarna. Det fungerar oavsett om informationen går uppåt eller nedåt, om ett kommunikationspaket är åtgärdbart eller inte och om det gäller en butik, en grupp av butiker eller alla butiker.

ANDRA RESURSER FÖR HANTERING AV UPPGIFTER FÖR DETALJHANDEL

Referera till Retail Task Management kategori för instruktioner och bästa praxis för uppgiftshantering inom detaljhandeln och hotellbranschen.

Lämna ett svar